Mitkä ovat lujitemuovituotteiden ominaisuudet?

Lujitemuovi ja siitä tehtävät lujitemuovituotteet voivat tietämättömän korvaan kuulostaa vieraalta, mutta kun katsellaan ja tutustutaan materiaaliin paremmin, huomataan, että sitä on itsessään käytetty hyvin monissa asioissa. Lujitemuovia voi löytää usein suurista tuotteista kuten erilaisista purjeveneistä, auton koreista ja sitten pienemmistä kuten vaikka tarjottimista ja muista muovituotteista. Tässä kirjoituksessa pureudutaan tarkemmin, että mistä tässä muovissa on kyse ja mitkä sen ominaisuudet ovat. Tervetuloa!

Lujitemuovin ominaispiirteet ja rakenne

Lujitemuovi, tai toiselta nimeltään kuitulujitettumuovi muodostuu muovista, johon on sekoitettu lujitekuituja, josta muodostuu siten komposiittimateriaali. Lujitemuovin voimakkuuteen ja ominaisuuksiin vaikuttaa paljon se, millaisia hartseja siihen on sekoitettu ja minkälainen kuitujen rakenne on. Tyypillisiä hartseja ovat esimerkiksi polyesteri, vinyyliesteri tai epoksi. Erilaisia kuitumahdollisuuksia on pitkät yksittäiset kuidut mattoina, tai katkottuina. Nimenomaan tällä kuiturakenteella voidaan määritellä sen kestävyys, mutta toki monimutkaisten kuiturakenteiden suunnitelu vie aikaa. Valmistus tapahtuu laittamalla valittua kuitua muottiin ja itse hartsi toimii liimana.

Ensimmäiset historialliset havainnot lujitemuovin käytöstä menee takaisin 1950-luvulle, jolloin materiaalia ruvettiin käyttämään purjeveneiden sekä sotilaslentokoneiden rakenteissa. Tänä aikana lujitteena käytettiin enimmäkseen lasikuitua. Nykyään lasikuiden lisäksi käytetään muovin seassa paljon esimerkiksi kevlaria tai hiilikuituja. 

Lujitemuovilla onkin hyvin paljon hyviä ominaisuuksia, jonka takia sitä käytetään niin moneen eri kohteisiin. Tällaisista kohteista tai esineistä saadaan yleismäärällisesti kevyitä sekä kestäviä. Tällaista muovia on myös helppo työstää, joten sen hyödyntämismahdollisuudet ovat hyvin laajat. Kestävyys on myös hyvää, sillä se luonnollisesti kestää hyvin korroosiota, happoja, emäksisyyttä ja erilaisia lämpötilavaihteluita.  

Kuten mainittu aikaisemmin voidaan tällaisesta muovista vaivattomasti valmistaa suuria tai pieniä kappaleita melkein mihin tahansa käyttötarpeeseen, ja esimerkiksi teollisessa tuotannossa se on myös sen kustannuksien puolesta suotuinen, sillä kunhan tietty muotti on määritelty, voidaan sitä käyttää esineiden tai osien muotoilussa melkein loputtomasti. Lujitemuovit ovat kuitenkin itsessään niin sanotusti kertakäyttöisiä, sillä niitä ei pysty uudelleen muovaamaan tai liittämään toisiinsa hitsaamalla.

Nykyään tällaisilla erilaisilla muovimateriaaleilla pystytään paikkaamaan esimerkiksi teräksien ja muiden metallien käyttöä. Muovien käyttö on lisääntynyt esimerkiksi myös huonekaluteollisuudessa, jolloin se korvaa myös vaikka puuta. 

Lisää lujitemuovituotteista voit lukea esimerkiksi tältä sivustolta: Artekno Oy


jaa