Kone- ja metallialan ammattitutkinnolla töihin alihankintakonepajaan

Oletko ammatinvalintaa tekevä nuori tai alanvaihtoa suunnitteleva jo työelämästä kokemusta omaava henkilö? Kiinnostaako metalliteollisuus ja koneiden tai niiden osien valmistus moderneilla tekniikoilla? Oletko tarkka, suunnitelmallinen ja kiinnostunut tietotekniikasta ja käsillä tekemisestä? Haluatko varman työpaikan? Tulevaisuuden alasi voisi olla koneteollisuus.

Kone- ja metalliala tarjoaa alan osaajille monipuolisen kattauksen erilaisia työtehtäviä 

Tämä ala tarvitsee uusia osaajia, joilla on taitoa käyttää alan kehittyviä työkaluja ja toimia sen tarkuutta vaativissa tehtävissä. Suuri osa alalla tällä hetkellä toimivista ammattilaisista on pian eläköitymässä, joten työpaikkoja riittää. Alan tulevaisuudenäkymät ovat myönteiset ja sen voidaan odottaa jopa hieman kasvavan. Tämä Suomen suurin teollisuudenala on laaja ja monipuolinen, ja sen parissa on myös hyvät kansainvälistymismahdollisuudet. Alan laitteisto ja tekniikat kehittyvät jatkuvasti - näin työtehtävät pysyvät mielenkiintoisina. Vaikka kone- ja metalliala on automatisoitunut ja automatisoituu lisää myös tulevaisuudessa, riittää työtehtäviä edelleen, erityisesti teknologian ja laitehuollon puolella. Alan keskipalkka on noin 2300 euroa kuukaudessa, mutta se vaihtelee suuresti työtehtävän ja koulutusasteen mukaan. Kone- ja metallialan perustutkinnon voi suorittaa ammattikouluissa ympäri Suomen, niin nuoriso- kuin aikuiskoulutuspuolella. 

Minkälainen on tutkinnon suorittaneen työnkuva?

Perustutkintoa suorittaessa valitaan erikoistumisala, joka voi olla joko automaatioasentaja, levyseppähitsaaja tai koneistaja. Tutkinnossa voi erikoistua myös valimotekniikkaan. Erikoistumisala valitaan usein opintojen alkumetreillä tai ensimmäisen vuoden jälkeen. Eri alat vaativat hieman erilaista osaamista, muun muassa matematiikan ja tietotekniikan suhteen. Tulevaisuuden työnkuva riippuu erikoistumisesta. Esimerkiksi koneistajat työskentelevät usein alihankintakonepajoilla. Ne valmistavat erilaisia tuotteita ja osia kone- ja laiteteollisuudessa toimiville asiakkaille, joko manuaali- tai tietokonepohjaisilla työvälineillä. Eri alihankintakonepajoilla on erilaisia erikoistumisalueita - jotkut keskittyvät esimerkiksi prototyyppien ja pienten sarjojen tuottamiseen, toiset taas jyrsintään ja sorvaukseen. Levyseppähitsaaja erikoistuu erilaisiin hitsaustöihin sekä levy- ja teräsrakennetöihin. Erikoistuessa pääsee tutustumaan myös lasertekniikkaan ja hitsausta suorittaviin robotteihin. Automaatioasentajan työnkuvaan kuuluu mekaanisten tai automaatiolla toimivien koneiden valmistus ja huolto.

Perustutkinnon suorittanut voi jatkaa kouluttautumistaan muun muassa korkeakoulututkinnolla, jolloin uramahdollisuudet ovat yhä laajemmat. Korkeakoulut tarjoavat esimerkiksi insinööriopintoja, teknisen tieteen opintoja tai energiatekniikan opintoja. 


jaa