Muovituotteiden suunnittelu

Muovituotteita voidaan muotoilla ja suunnitella lähes kaikissa mahdollisissa muodoissa ja hyödyntää monilla eri aloilla. Teollisiin tarkoituksiin tai käyttökelpoisiin jokapäiväisiin ratkaisuihin valmistettujen muovituotteiden suunnitteluun vaikuttaa moni tekijä.

Muovituotteiden valmistajien on otettava huomioon tietyt suunnittelutekijät, jotka koskevat tuotteiden valmistettavuutta. Mitä tekijöitä on otettava yleisesti huomioon? Tässä kirjoituksessa pyrimme tarkastelemaan muovituotteiden suunnittelua yleisesti ja kiinnitämme huomion muutamiin tärkeisiin asioihin.

Muovituotteiden suunnitteluun vaikuttavat tekijät

Moni tekijä vaikuttaa muovituotteiden valmistettavuuteen, oli kyseessä suunnittelu, tuotteen valmistamisen työkalut, materiaalin valinta tai itse tuotanto. Yksi tärkeimmistä periaatteista on pitää suunnittelussa jo tuotteen lopullinen käyttötarkoitus mielessä kehitettäessä muovituotetta. Suunnitteluun liittyy useita tekijöitä.

Ensinnäkin sinun on mietittävä muovimateriaalia ja sen useita ominaisuuksia, sovittaen nämä tuotteen vaatimuksiin. Missä lämpötilassa muovia tulisi käyttää? Kemiallinen kestävyys? Millä osilla muovituote tulisi koota jos tämä koostuu useammasta osasta? Hinta ja saatavuus? Näillä tekijöillä on suuri merkitys itsessään valitessa muovimateriaalia muovituotteelle.

Muovituotteen materiaalin paksuus on toinen tekijä, joka on otettava huomioon muovituotteiden suunnittelussa. Muovimateriaalin ja tämän paksuuden sovittaminen ovat tärkeitä kun mietitään esimerkiksi muovituotteen kestävyyttä käytössä.

Muista, että muoviosien muovausprosessin aikana muovi materiaalina kutistuu. Kutistumisen määrä voi olla jopa 20 prosenttia alkuperäisestä. Nämä ongelmat voidaan huomioida tarkoilla laskelmilla, muotin suunnittelulla ja optimoimalla käsittelytapaa kuten muovauslämpötilaa ja sulamislämpötilaa.

Muovituotteidenn suunnittelussa ekologisuuden huomioiminen

Muovin ekologisuus tuotteissa on noussut monien kuluttajien huolenaiheeksi ja tämän johdosta on tullut myös tarve kehittää muovituotteita ympäristöystävällisesti. Muovituotteen valmistajien on pidettävä huolta tuotteiden valmistuksessa ympäristövaikutusten huomioimisesta sekä muovituotteen pitkäikäisyydestä ja kierrätettävyydestä. Muovituotteen valmistukseen käytettävien kemikaalien vähentäminen ja muut tuotantoprosessin mahdollisuudet saattavat vähentää myös valmistuksesta syntyviä ympäristövaikutuksia.

Voiko valmistusprosessin avulla vähentää tarvittavaa materiaalimäärää? Onko muovi kierrätettävissä kuinka helposti? Voidaanko valinnoilla valmistus toteuttaa ympäristöystävällisesti? Näitä kysymyksiä kannattaa jo miettiä muovituotteen suunnittelussa tarkkaan. Näihin kysymyksiin voidaan jo muovituotteen suunnittelussa vaikuttaa paljon kun huomioidaan kriteerit materiaalin ulkonäölle ja kestävyydelle käytössä. Kuten näet, muovituotteiden suunnittelussa on otettava huomioon monia asioita, ja tämä teksti vain käsitteli muovituotteiden suunnittelua pinnallisesti.

Lisätietoa muovituotteiden suunnittelusta voit lukea esimerkiksi Artekno Oy sivuilta.

 


jaa